Certificeringer Connecting Power

Lectron Vi tager vores ansvar seriøst

Og derfor har vi certifikat på at vi håndterer elektroniske produkter professionelt, når de ikke længere kan bruges.

Lectron certificering

El-Retur

Det bekræftes, at virksomhedens ansvar for indsamling og behandling af udtjente elektriske og elektroniske produkter og/eller batterier fra ovenstående kategorier varetages af Elretur i henhold til gældende dansk lovgivning. I sin varetagelse af producentansvaret for virksomheden er Elretur garant for legitime affaldsstrømme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne. Gennem sit medlemskab af Elretur tager virksomheden et medansvar i arbejdet med at sikre mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk affald.

Virksomheden har indberettet de fornødne oplysninger om mængder af markedsførte produkter i 2020 og/eller forventede markedsførte mængder i 2021.

På denne baggrund har Elretur registreret virksomheden hos Dansk Producentansvarssystem frem til 31. marts 2022.